baymavislotbarportbetgrand pasha bet

100 ÇOCUKTAN 4’ÜNDE GÖRÜLEBİLİYOR

22 EKİM DÜNYA KEKEMELİK GÜNÜ

Her 100 çocuktan 4’ünde kekemelik görülüyor. Çocukluk yıllarında ortaya çıkan kekemelik zamanında müdahale edilmediğinde kalıcı hale gelebiliyor.

Kekemeliğe dikkat çekmek ve kekemelik konusunda doğru bilgiler vermek amacıyla her yıl 22 Ekim, Dünya Kekemelik Günü olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, kekemeliğin normal dil gelişiminin ilk evrelerinde çıktığını belirterek erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

Kekemeliğin normalde dil gelişiminin ilk evrelerinde, en çok da 2-5 yaş arasında ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Ahmet Konrot, şunları söyledi:

“Bu dönemde 100 çocuktan 4’ünde kekeleme davranışı gözlenir. Bunlardan üçü, herhangi bir müdahaleye gerek duymadan 6-24 ay içerisinde kendiliğinden ortadan kalkabilir. Ancak altı aydan uzun süren kekemeliklerde dikkatli olmak gerekir. Çünkü kronik hale gelebilir.

Kekemeliği, konuşmanın doğal akışının istemsiz biçimde kesintiye uğraması olarak tanımlayabiliriz. Aslında herkeste zaman zaman aksaklıklar gözlenmesi normaldir; ancak kekemelik, normal kabul edilen akıcı olmayan konuşma biçiminden farklıdır. Konuşma seslerini söyleyememe, zorlanma ve  uzatmalar ortaya çıkar.

İnatçı olabilir

Kekemeliğin yönetimi çok önemlidir. Tedavi yerine yönetim terimini daha uygun buluyorum çünkü kekemelik bir hastalık değildir. Özellikle erken dönem kekemeliğin yönetim planlaması açısından teşhisi, bu konuda eğitimli, bilgili ve deneyimli bir dil ve konuşma terapisti tarafından yapılmalıdır. Kekemelik terapisi yoğun ve karmaşık bir süreçtir. Terapi süreci ve süresi kişinin yaşına, koşullarına, kişilik özelliklerine, kişinin iletişim-dil-konuşma performansının değerlendirilmesi sonucunda çıkan tabloya, bu tabloya eşlik eden başka sorunların olup olmadığına göre değişir.

Kekemelik terapisinin temel amacı, kişide akıcı konuşma davranışını geliştirmek, her türlü ortama genellemek ve yerleştirmek için yönetsel düzenlemeler yapmaktır.”

Kekeme çocuğa nasıl yaklaşılmalı?

  • Çocukla konuşurken aceleci, telaşlı olmayın. Konuşma sırasında duraklamalar yaparak, aceleye gerek olmadığı hissini verin.
  • Tüm ilginin çocuğa verildiği rahat dinleme-konuşma ortamları yaratın.
  • Çocuğun nasıl konuştuğuna değil, ne söylediğine odaklanın.
  • Çocuğun sadece konuşmasına değil, diğer güçlü olduğu alanlara da önem verin.
  • Takdir, açıklayıcı olmalıdır. Sadece “Aferin!” demek yerine, açıklayıcı takdir sözleriyle konuşulmalı. Örneğin “Odanı ne güzel topladın. Bana çok yardımcı oldun!” diyebilirsiniz.