YİN YOGA BEDENDEKİ BAĞ DOKULARA ODAKLANAN BİR SİSTEM

Editör

Editör

her zaman iyinin peşinde olan, sağlık, güzellik ve yaşam hakkında en iyi sırları paylaşan biri.
Editör

ZİHİN ODAKLI BAKIŞ AÇISINI DENGELİYOR

Yoga ile 2005 senesinde tanışan Sidem Özkan Saraç, 2009’da  Yin Yoga derslerine katılarak hayatında bir dönüm noktası yaşadı. Bu alandaki bilgi ve deneyimini derinleştirmeye karar verdiğinde, 2011’de Cihangir Yoga/Berivan Aslan Sungur ile 200 saatlik Yin Yoga Eğitmenlik eğitimine katıldı. Bu eğitim, yoganın fiziksel katmanda oluşturduğu farkındalığın içsel ve zihinsel katmanlarda nasıl yansımaları olduğunu görmesini sağladı. Saraç, Yin Yoga’yı şöyle anlattı:

Sanskritçe bir kelime olan Yoga, ‘yöntem, yol’; ‘birleştirme, buluşturma’ anlamları taşıyor. Burada birleştirme; mikro anlamda bireyin fiziksel, ruhsal ve zihinsel katmanlarının bir olması; ‘bir’likte buluşması demek. Makro anlamdaysa, her bireyin bir bütünün parçası olduğunu fark edip, ayrılık illüzyonundan sıyrılmasını ifade ediyor. Bu, bir anlamda uyanıştır ve yoga bir öğreti olarak bu sürece aracılık ve eşlik eder.

Günümüzde spor salonlarından yoga stüdyolarına kadar birçok mecrada uygulanan fiziksel yoga pratiğinin esas ismi asana’dır  ve ‘Poz’ anlamına gelir.

Asana pratiği kişinin kendi hakikatini, özünü bulmadaki yolculuğunda en somut katmanı olan bedeniyle çalışarak, yoganın bir basamağının uygulanması halidir. Bu basamak, hareket ve bilginin aynı anda kullanılmasıyla oluşan harmonik bir sistemdir.

Bedensel kalite yükseliyor

Yoga asana pratiğini uygulayan kişi bedenine ve onun işleyiş şekline yakınlaşmaya, kendisiyle ilgili farklı bir anlayış geliştirmeye başlar. Bedensel kalitenin yükselmesi duygusal ve zihinsel olarak da kişiyi geliştirir; kendine ve kendi gerçeğine yakınlaştırır.

Bedeni güçlenip, esneyen kişi duygusal ve düşünsel olarak gücüyle esnekliğini gerektiği yerde, şekilde kullanmaya başlar. Yoga, mutluluk ve huzurun dışarıda, dış etken ve olaylarda değil, kişinin kendi içinde bulunabileceğini anlatan bir öğretidir.

Doğru, yanlış, envai çeşit bilgi bombardımanı altında olduğumuz günümüz yaşamı içinde bu öğretinin anlamı daha da değer kazanıyor.

Yin Yoga nedir?

Yin Yoga, bedendeki bağ dokulara odaklı bir çalışmadır. Tendon, ligament ve fasya dokuları ‘bağ doku’ başlığı altında gruplanabilir. Bunlar kaslara oranla daha zor açılan dokular olduklarından, pratik esnasında bir poza yerleşip, orada 3-5 dakika gibi bir süre kalınarak uygulanır. Bu yönüyle uygulamanın özü yoganın köklerine dayanır. Pozların içinde uzun süre kalma hali beraberinde zihinsel sakinleşmeyi de getirir, dolayısıyla uygulamanın meditatif bir etkisi vardır.

Yin yoga, kasları ve bağ dokuları esnettiğinden, kasları güçlendiren Yang Yoga uygulamaları ve koşma, aletli jimnastik, yüzme, yürüyüş gibi diğer fiziksel aktiviteler için de iyi bir tamamlayıcıdır.

  • Modern yaşama hakim olan acelecilik, zamana yetişme ve zihin odaklı bakış açısını dengeler.
  • Kişiyi yavaşlatarak kendini dinlemesine; dışarıda olandan öte -kendi içinde neler olduğuyla ilgili farkındalık geliştirmesine yardımcı olur.
  • Bu anlamda günümüz insanı için terapi niteliğinde bir çalışma olduğu söylenebilir.
  • Her yaştan ve seviyeden kişinin rahatlıkla katılabileceği bir çalışmadır.

 iyininpesinde@gmail.com'

her zaman iyinin peşinde olan, sağlık, güzellik ve yaşam hakkında en iyi sırları paylaşan biri.